O firmie Oferta Realizacje Kontakt
kondensatorów

Baterie kondensatorów - działają na zasadzie wytwarzania mocy biernej pojemnościowej, kompensując moc bierną indukcyjną. Moc bierną indukcyjną podczas normalnej pracy pobierają silniki asynchroniczne (70%) transformatory (20%) i inne odbiorniki indukcyjne (10%) dławiki, piece indukcyjne. Im mniejszy cos fi tym większy musi być prąd dla uzyskania mocy czynnej. Mały cos fi jest niekorzystny gdyż zmniejsza przepustowość z punktu widzenia mocy czynnej. Zmniejszenie cos fi powoduje zmniejszenie przepustowości linii oraz wzrost strat w linii jak również utrudnia gaszenie łuku elektrycznego.

Działanie baterii polega na dołączaniu i odłączaniu kondensatorów w celu uzyskania stanu skompensowania z dokładnością do nastaw regulatora. Baterie kondensatorów są podstawowymi urządzeniami w systemach kompensacji i optymalizacji poboru mocy biernej przez odbiorce z systemu energetycznego. Pozwala to na redukcję do minimum opłaty naliczanej przez dostawcę energii za nadmierny pobór mocy indukcyjnej. Warunkiem poprawnej pracy baterii kondensatorów jest prawidłowe zaprojektowanie i właściwy dobór mocy całkowitej baterii oraz rozkładu mocy na poszczególnych stopniach, uwzględniając zainstalowane w zakładzie urządzenia. Bateria kondensatorów NN przeznaczona jest do kompensacji mocy biernej w sieciach trójfazowych TN-S i TN-C.

prądomierz
bateria

Projektujemy oraz zajmujemy się montowaniem baterii kondensatorów NN na terenie woj. Małopolskiego. Baterie kondensatorów wykonane są w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 44. Podstawowym elementem każdej baterii są :

- zespół kondensatorów mocy które mogą być żelowe lub gazowe od 1kVA do 40kVA

- mikroprocesorowy regulator mocy biernej RMB-10.8MST kontrolujący pracę kondensatorów poprzez specjalne styczniki do korekcji współczynnika mocy

- zabezpieczenie bezpiecznikowe modułowe 3-fazowe LR 603.

Umożliwiamy również późniejszą rozbudowę przez użytkownika poprzez dodanie jednego lub więcej stopni kondensatorów. Właściwie przeprowadzona kompensacja mocy biernej pozwala praktycznie w całości wyeliminować comiesięczne opłaty ze energię bierną. Skutkuje to szybkim zwrotem nakładów poniesionych na zakup baterii kondensatorów. Nasze doświadczenia wskazują, że w większości przypadków inwestycja zwraca się w okresie od 6 do 12 miesięcy.

rysunek techniczny

tel. 608 368 847